Бусад улсаас БНХАУ руу шууд тээвэрлэлт гүйцэтгэх тээвэрлэгчдийн анхааралд

ТИР тээвэрлэгчдийн анхааралд

Бусад улсаас Монгол Улсаар дамжин БНХАУ руу тээвэрлэлт гүйцэтгэх тохиолдолд тээвэрлэгч нь ачаа, тээврийн хэрэгсэл болон жолоочийн мэдээллийг info@nartam.org имэйл хаягт ирүүлснээр тус холбооноос хятадын талд урьдчилан мэдэгдэж жолоочийг солихгүйгээр БНХАУ-руу саадгүй нэвтрүүлэх урьдчилсан арга хэмжээ авах  болохыг мэдэгдье.

МАТНХОЛБОО

2020.05.01