Гишүүн байгууллага

ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГУУД ТҮҮНИЙ АНГИЛАЛ

2020.10.16

д/д Ангилал
Жинхэнэ Гишүүн Дэмжигч
1 Бакатранс ххк Авто-мастер төв ххк Автотээвэр 5 хк
2 Батхулд трейд ххк ББ-од ххк Алтанцөгц ххк
3 Дөлгөөн транс ххк Болор шил ххк Ворлд менежмент групп ххк
4 Карпорт ххк Дулааны цахилгаан-4 ТӨХК ний  авто аж ахуй БНДА ххк
5 Инстант транс ххк Зэлтэрийн зам ххк Журмак ххк
6 Их аяны жолоо ххк Зорчигч тээврийн Ховд ххк ЖНС хоршоо
7 Монтир  транс ххк Монспед ххк Замт өндөр ххк
8 Монтранс авто ххк Сийлон ххк Зүүн хаалга хоршоо
9 Монгол экспресс ххк Тод-од  транс ххк Конфрейт-өгент ххк
10 Монгол хурд ххк Шар зам ирээдүй хоршоо МТТ ххк
11 Норд транс ххк Эс-би-транс ххк Мөстийн гол ххк
12 Нави стар транс ххк Эрдэнэт-арслан ххк Монс хүнс трейд ххк
13 Орос гэрэл ххк МБММ ххк
14 Түмэнд нээлттэй хязгаарынхан ххк Механик инженерийн сургууль
15 Тэргүүн талст транс ххк Монголын төмөрлөг машин үйлвэрлэлийн холбоо
16 Форевер зуун транс ххк Морин-Эрдэнэ ххк
17 Хар анар ххк Ном ххк
18 ЭЗУ транс ххк Ньюкардинал ххк
19 Нагсаалай ххк
20 Онет ви ххк
21 Орхунтранс  ложистик ххк
22 Сүлд ложистик ххк
23 Сүүн шим инвест ххк
24 Супер асссит системс ххк
25 Тотал дистрибюшин ххк
26 ТТГЖ ххк
27 Таван толгой шин ххк
28 Улаанбаатар цемент ххк
29 Ховор орд ххк
30 Хот хоорондын тээвэр эрхлэгчдийн холбоо
31 Хангай автотранс ххк
32 Хөлөглөг ххк
33 Хөлөг  налайх хоршоо
34 Хүдэртулга ххк
35 Хос-өлзий ххк
36 Ховд ачаа тээвэр нэгдэл ГҮТББ
37 Экспресс транс ложистикс ххк
38 Эрдэм транс ххк