БНКазУ-руу тээвэрлэлт гүйцэтгэгчдийн анхааралд!

БНКазУ-руу тээвэрлэлт гүйцэтгэгчдийн анхааралд!

БНКазУ-руу олон улсын тээвэрлэлт гүйцэтгэх жолоочийн визгүй зорчих хугацааг 2020 оны 6 дугаар сарын 1-н хүртэл сунгасан байна.

Эх сурвалж: KAZATO

МАТНХолбоо