Замдаа гарсан тээвэрлэгч нарын анхааралд!

Засгийн газрын шийдвэрээр 2020.11.16-аас эхлэн Алтанбулаг хилийн боомтыг 2 сарын хугацаатай хаахаар шийдэрлэсэн. Хил хааснаас хойш Алтанбулаг боомтоор нэвтрэхээр хилийн цаана ирсэн тээвэрчдээс тэнд ирсэн нэг жолоочоор дамжуулан МАТНХолбооноос судалгаа авахаар төлөвлөж байна. Хэрхэн судалгаанд хамрагдах талаар удахгүй мэдээлэл оруулах болно.

МАТНХолбоо