Бүгд Найрамдах Беларусь улсын автотээвэрлэлттэй холбоотой мэдээлэл

2017-10-27


Бүгд Найрамдах Беларусь улсын нутаг дэвсгэр дээр тээвэр хийхтэй холбоотой төлбөр хураамж, тээвэрлэлтийн нөхцөл, хилийн боомтууд гэх мэт автотээвэртэй холбоотой мэдээллийг татаж авах

Хамтран ажилладаг байгууллагууд