ТИР ГОРИМЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГА

Байгууллагын нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 Норд транс ХХК Захирал 99091020
2 ЭЗУ транс ХХК Захирал 99117451
3 Карпорт ХХК Гүйцэтгэх захирал 88111940
4 Батхулд трейд ХХК Захирал 88110724
5 Бака транс ХХК Захирал 99102465
6 Дөлгөөн транс Захирал 99113651
7 Хар анар ХХК Захирал 99090454
8 Монтир транс ХХК Захирал 99796622
9 Сүлд ложистик ХХК Захирал 98088688
10 Форевер зуун транс ХХК Менежер 96661199
11 Орос гэрэл ХХК Захирал 99996460
12 Ворлд менежмент групп ХХК Захирал 94090919
13 Монтранс авто ХХК Захирал 99064262
14 Нави стар транс ХХК Захирал 88118473
15 ТТГЖ Захирал 99089173
16 Монгол хурд ХХК Захирал 99080701
17 Их аяны жолоо ХХК Захирал 96112255
18 Инстант транс ХХК Менежер 94490333
19 Тайсуман ХХК Менежер 99095191
20 Ихэр мэнд транс ХХК Менежер 99106618
21 Атибус ХХК Менежер 93111500
22 Хүдэр мөнгөлөг ХХК Захирал 99111824
23 Бэст Амичи ХХК Захирал 99059416
24 Уран буянт тийр ХХК Захирал 88112819