ТИР ГОРИМЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГА

Байгууллагын нэр ТИР тээвэрлэгчийн эрх авсан он Албан тушаал Холбоо барих
1 Карпорт ХХК 2016 Гүйцэтгэх захирал 88111940
2
ЭЗУ транс ХХК 2016 Захирал 99117451
3 Батхулд трейд ХХК 2016 Захирал 88110724
4 Бака транс ХХК 2017 Захирал 99102465
5
Хар анар ХХК 2018 Захирал 99090454
6 Дөлгөөн транс 2018 Захирал 99113651
7 Монтир транс ХХК 2018 Захирал 99796622
8 Сүлд ложистик ХХК 2019 Захирал 98088688
9
Орос гэрэл ХХК 2019 Захирал 99996460
10 Форевер зуун транс ХХК 2019 Менежер 96661199
11 Ворлд менежмент групп ХХК 2019 Захирал 99190692
12 Нави стар транс ХХК 2019 Захирал 88118473
13
Монтранс авто ХХК 2019 Захирал 99064262
14 ТТГЖ 2020 Захирал 99089173
15
Монгол хурд ХХК 2020 Захирал 99080701
16 Их аяны жолоо ХХК 2020 Захирал 96112255
17 Инстант транс ХХК 2020 Захирал 99116106
18 Тайсуман ХХК 2021 Менежер 99095191
19 Ихэр мэнд транс ХХК 2021 Захирал 90749911
20 Атибус ХХК 2021 Захирал 99118926
21 Хүдэр мөнгөлөг ХХК 2021 Захирал 99111824
22 Бэст Амичи ХХК 2021 Захирал 99059416
23 Уран буянт тийр ХХК 2021 Захирал 88112819
24 Дардан логистик ХХК 2022 Захирал 99116324
25 Монложистик тракинг ХХК 2022 Захирал 88000153
26 Юнайтед шиппинг ХХК 2022    Менежер 97114388
27 Хурлаг транс ХХК 2022    Захирал 88117878
28 Баян хөндий брос ХХК 2022  Захирал 90116668
29
Синержи интернэйшнл ХХК 2022   Менежер 99106185
30 Европ зам хөгжил ХХК 2022 Захирал 93307888
31 Шуурай мөнх ХХК 2022 Менежер 99660352
32 Интерсорс ХХК 2022 Менежер 80090976
33 Аурс транспорт ложистикс ХХК 2022 Захирал 98117020
34
Юнайтед евро трак ХХК 2022 Менежер 88110743
35 Асралт хөхий ХХК
2022
Менежер
98110370
36 Прогресстранс интернейшнл ХХК
2022
Захирал
99113979
37 Билгүүн транс ХХК
2022
Менежер
93333301
38 Ворлд бридж ложистик ХХК
2023
Менежер
91116022
39 Браво авто ХХК
2023
Захирал
80515080
40 Шагнаа ХХК
2023
Захирал
88115755
41 Монгол тээвэр нэгдэл транзит ХХК
2023
Захирал
91118800
42 Хангайн хишиг трейвил ХХК
2023
Менежер
88080097
43 Гранд модун ХХК
2023
Захирал
99830880
44 Номунмөрөн ХХК
2023
Захирал
88118224
45 Жигүүр буянт хүлэг ХХК
2023
Менежер
99060789
46 Лорд агт трэйдинг ХХК 2023
Захирал 99038305
47 Булган гол транс ХХК
2023
Менежер
88209597
48 Рэгард жое транс ХХК 2023
Менежер
91995995