Хилийн Алтанбулаг боомтоор 3 дугаар сард татан авалт хийсэн статистик мэдээлэл