Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын нутагт 450 гаруй мод суулгалаа

ТЭЭВЭРЧИН ТӨГӨЛ  хөтөлбөрийн хүрээнд 2021 оны 05 дугаар сарын 28, 29, 30-ны өдрүүдэд Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын нутагт 450 гаруй улиас, агч зэргийг тус нутагт байрлан тээвэрлэлт гүйцэтгэж буй тээвэрчид суулгалаа.

Нийт оролцсон тээвэрчиддээ БАЯРЛАЛАА.

Тээвэрчин төгөл бидний бахархал