Гишүүнчлэлийн талаар

2017-03-31


Холбоо нь 1996 оноос өнөөг хүртэл дээд боловсролтой ажилтныг ганцаарчилсан гишүүнээр, тээврийн ажил үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллага, аж ахуйн нэгжийг хамтын гишүүнээр элсүүлэн үйл ажиллагаа явуулж байна. Одоогийн байдлаар автотээврийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг 15 төрийн бус байгууллага, 92 аж ахуйн нэгж хамтын гишүүнчлэлтэй, 24 ганцаарчилсан гишүүнчлэлтэй байна.  2014 онд тус холбооны дэргэд ” Монгол Тээвэр” консорциум байгуулж Таван толгой, Оюу Толгойн чиглэлд улс хоорондын тээвэрлэлт хийх гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

Хамтран ажилладаг байгууллагууд