АЧАА ТЭЭВЭР ЭРХЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 05 дугаар “Зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг түр зогсоох тухай” тогтоолоор 2020 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн 07:00 цагаас 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн 07:00 цаг хүртэл зорчигч тээврийн үйл ажиллагааг зогсоосон байна. Уг тогтоолоор ачаа тээврийн үйл ажиллагааг хориглоогүй болно. 
Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 06 дугаар ” Иргэд зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах тухай” тогтоол