Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгох зөвлөмж

 

 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хорооны 2021 оны 01 дугаар тогтоолоор “Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгох зөвлөмж” -ийг баталсан байна. ЭНЭ холбоосоос татаж авч танилцан, мөрдөж ажиллана уу.