Сэлэнгэ аймгийн тээвэрчин Амарбаярт нийт тээвэрчидээ төлөөлөн 2 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ.

Хилийн Алтанбулаг авто замын боомтоос хагас чиргүүл татан авах тээвэрлэлт гүйцэтгэж байх үеэр нь гэр нь шатаж хүнд гарз тохиосон Сэлэнгэ аймгийн тээвэрчин Амарбаярт нийт тээвэрчидээ төлөөлөн 2 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ.