ТЭЭВЭРЧДИЙН АНХААРАЛД

 

БНПолУлс Кузница хилийн боомтоо (БНБелУлсын Брузги боомттой хиллэдэг) 2021 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар хаасан тул Берестовика (БНБелУ) – Бобровника (БНПолУ) болон Козловичи (БНБелУ) – Кукурыки (БНПол) зэрэг бусад хилийн боомтоор тээвэрлэлт гүйцэтгэхийг тээвэрчдэд зөвлөж байна.

Эх үүсвэр: Польшийн хил хамгаалах алба