teever-hr.mn сайтын сургалтад бүртгүүлэх

Автотээврийн салбарын хүний нөөцийн бүртгэл, мэдээлэл, сургалтын нэгдсэн системийн веб сайт болох TEEVER-HR.MN сайтад бүртгүүлсэн хөтөлбөрийн дагуу сургалтын байгууллагаас зарласан сургалтад цахимаар бүртгүүлэх зааврыг хүргэж байна.