ТИР тээвэрлэлтийн мэдээ - 2018

2019-02-13


ТИР горимоор тээвэрлэлт гүйцэтгэх зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгж, тэдгээрийн тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл

Компаний нэр

ТИР зөвшөөрөл

олгосон огноо

Хугацаа

ТИР тээвэрлэлт гүйцэтгэх Approvale certificate-тай тээврийн хэрэгслийн тоо

1

Норд транс ХХК

2016.04.20

5 жил

13

2

Батхулд трейд ХХК

2016.08.12

5 жил

2

3

ЭЗУ транс ХХК

2016.08.12

5 жил

13

4

Карпорт ХХК

2016.08.12

5 жил

14

5

Бака транс ХХК

2017.02.03

5 жил

35

6

Дөлгөөн транс ХХК

2018.04.20

5 жил

2

7

Монтир транс ХХК

2018.05.13

5 жил

2

8

Хар анар ХХК

2018.05.13

5 жил

2

НИЙТ

83

 

ТИР горимын тээвэрлэлт гүйцэтгэх жолооч, менежерийн сургалтад хамрагдсан суралцагчдын тоо

Удирдах ажилтан, менежер,

Жолооч

Гаалийн байцаагч

120

130

103

 


Бусад улсаас Монгол улс руу хийгдсэн ТИР горимын тээвэрлэлт

Улс

ОН

2016

2017

RUS

318

383

POL

375

219

SVK

7

22

SLO

27

0

UKR

69

22

AZE

1

2

UZB

2

1

BGR

4

0

MNG

20

108

BLR

448

478

CZH

7

0

IRN

1

0

KAZ

98

78

KGZ

5

3

LTU

7

6

LVA

3

0

MDA

12

12

SVN

0

16

TUR

0

6

DEU

0

3

HUN

0

3

НИЙТ

1404

1362

 

2018 онд монголын тээвэрчидэд 355 ТИР дэвтэр олгогдсоноос 81 нь экспортын, үлдсэн нь импортын тээвэрлэлтэд ашиглагдсан байна.

 

 

 

Олон улсын автотээврийн холбоо /IRU/-ноос гаргасан ТИР тээвэрлэлтийн мэдээ /2018/ татаж авах

Хамтран ажилладаг байгууллагууд