ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭР ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ ЖОЛООЧ НАРЫН АНХААРАЛД

Олон улсын тээвэр гүйцэтгэж буй тээвэрчид TRANSPARK aппликэйшн болон https://www.iru.org/apps/transpark-app линкийг ашиглан аюулгүй зогсоолын талаарх мэдээллийг улс орон бүрээр харж аюулгүй байдлаа ханган ажиллана уу.