Гүрж Улсруу тээвэрлэлт гүйцэтгэгчдийн анхааралд

Гүрж Улсын 2021 оны зөвшөөрлийн бичгийг 2022.02.28-ны өдрийг дуустал ашиглах боломжтой.