Беларусь улсын автозамын төлбөр болон тээврийн хэрэгслийн тэнхлэг дээрхи даацын тухай

2019-04-24


 Бүгд найрамдах Беларусь Улсын нийтийн хэрэгцээний авто замаар зорчих  тээврийн хэрэгслийн тэнхлэг дээрх даацын хязгаарлалт болон төлбөртэй замын талаарх мэдээллийг эндээс татаж үзнэ үү.

Хамтран ажилладаг байгууллагууд