Украйн Улсын хилийн боомтуудын нөхцөл байдал

? Беларусь/Украйн: Бүх хилүүд хаалттай.
? Унгар/ Украйн: Бүх хилүүд нээлттэй. Зорчигчийн хөдөлгөөн нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор хил дээрх ачаалал нэмэгдэж байна.
? Молдав/Украйн: Кучурган-Первомайск / Kuchurgan-Pervomaisk /хилээс бусад хилүүд нээлттэй.
? Польш/ Украйн: Бүх хилүүд нээлттэй байгаа боловч ОХУ-аас гаралтай ачаа ачсан тохиолдолд Украйны гаалийн байгууллага ачааг нь хураан авах магадлалтай байна.
? Румын/Украйн: Бүх хилүүд нээлттэй.
? 2022 оны 3 дугаар сарын 04-ний байдлаар Украйны Засгийн газраас хүнснээс бусад төрлийн ачаа бүхий тээврийн хэрэгслийг Орливка усан боомтоор Румын Улс руу/-аас нэвтрүүлж эхлээд байна. (үүнд Беларусь болон ОХУ-аас гаралтай ачаа ачсан тээврийн хэрэгслүүд ч мөн багтана).
? ОХУ/Украйн: Бүх хилүүд хаалттай хэвээр байна.
? Словак/Украйн: Бүх хилүүд нээлттэй байгаа боловч бүх жин нь 3,5 тонноос дээш тээврийн хэрэгслүүдийг зөвхөн Višné Nemecké /Slovakia/ – Užhorod /Ukraine/ хилээр хүлээн авч байна. Бусад хилүүд зорчигч тээвэрт нээлттэй.
? Турк/Украйн (RoRo via Black Sea): Одоогоор зөвхөн усан боомтоос бусад хилүүд бүгд хаалттай байна. Хил дээр хүлээж буй тээврийн хэрэгслүүд Украйны Засгийн газраас зааварчилгаа ирэх хүртэл хүлээнэ.
#Эх_сурвалж: IRU /Олон улсын автотээврийн холбоо/