2019 оны эхний хагас жилийн ТИР тээвэрлэлтийн мэдээ

2019-07-22


Олон улсын автотээврийн холбоо /IRU/-ноос гаргасан ТИР тээвэрлэлтийн мэдээ

/2019 оны эхний хагас жил/

YIpfxRGc9oMmuKo.jpg

Хавсралтыг энд дарж татах 

Хамтран ажилладаг байгууллагууд