ТИР тээвэрлэлтийн статистик мэдээ - 2019

2020-02-07


Олон улсын автотээврийн холбоо (IRU) - с гаргасан 2019 оны ТИР дэвтрийн олголтын нэгдсэн мэдээлэл татах

tichgi9e4mgFFT1.jpg

Хамтран ажилладаг байгууллагууд