2019 оны зөвшөөрөл олголтын статистик мэдээлэл

2020-02-14


Зөвшөөрлийн бичгийн  олголт, ашиглалтын мэдээ /  Сараар /

aLyrzwlzfSZ2QBs.jpg

Зөвшөөрлийн бичгийн  олголт, ашиглалтын мэдээ /  Боомтоор /

ngNKfkmEizqZzwN.jpg

Хамтран ажилладаг байгууллагууд