Зарим барааг БНБелУлсаас/руу тээвэрлэх эсвэл ашиглахтай холбоотой бусад улс орнуудын арга хэмжээ

Зориулалт: Ачаа тээвэр

Хэд хэдэн орны Засгийн газраас БНБелУлсаас/руу, эсвэл ашиглах тодорхой төрлийн барааны тээвэрлэлтэд хязгаарлалт тогтоосон байна.

Энэхүү хязгаарлалтад цэргийн болон давхар хэрэглээний (цэрэг иргэний) бараа, калийн хлоридийн бүтээгдэхүүн, нефтийн бүтээгдэхүүн болон тамхи үйлдвэрлэхэд ашиглагддаг бүтээгдэхүүн багтаж байна.

Иймд тээвэрлэгчид ачааг хүлээн авахаас өмнө тухай ачаа бараанд аливаа олон улсын хориг, хязгаарлалт байгаа эсэхийг сайтар шалгана уу.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх линкүүдээс авна уу.

European Union
Switzerland
United Kingdom

Эх сурвалж: IRU /Олон Улсын автотээврийн холбоо/