ТИР горимын тээвэрлэлт чухал үүрэг гүйцэтгэж байна.

2020-03-28


kIjJygivs2F2hAJ.jpg

Хамтран ажилладаг байгууллагууд