Хоригтой барааг ГААЛИЙН ЦАХИМ ЛАЦ-тай тээвэрлэх тухай 2020 онд нийтэлж байсан мэдээг дахин сануулж байна

Хоригтой барааг “ГААЛИЙН ЦАХИМ ЛАЦ”-тай тээвэрлэх тухай 2020 онд нийтэлж байсан мэдээг дахин сануулж байна.
Тээвэрлэлтдээ мөрдөж ажиллана уу.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://nartam.org/862.html орж үзнэ үү.