ЕХ-нд бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслүүд БНБеларусь Улсын дараах газруудад шилжүүлэн ачих болон чирэгч-толгой солицох ажлууд хийгдэх юм байна

п/п

                           Наименование места     Наименование пункта                        пропуска
1. Пункт таможенного оформления Брест-Белтаможсервис              Козловичи
2. Пункт таможенного оформления Брест-Белтаможсервис-2
3. Пункт таможенного оформления Берестовица-ТЛЦ             Берестовица
4. Зона ожидания системы электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожный пункт пропуска Берестовица*
5. Пункт таможенного оформления Брузги-ТЛЦ        Брузги, Привалка,                    Берестовица
6. Зона ожидания системы электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожный пункт пропуска Брузги*                    Брузги
7. Пункт таможенного оформления Гродно-ГАП-2                  Привалка
8. Пункт таможенного оформления Лида-авто                 Бенякони
9. Зона ожидания системы электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожный пункт пропуска Бенякони*
10. Пункт таможенного оформления Каменный Лог-Белтаможсервис          Каменный Лог,                     Котловка, Видзы
11. Зона ожидания системы электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожный пункт пропуска Котловка*               Котловка
12. Зона ожидания системы электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожный пункт пропуска Григоровщина*           Григоровщина
13. Зона ожидания системы электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожный пункт пропуска Урбаны*          Урбаны, Видзы
14. Пункт таможенного оформления Полоцк-Стекловолокно          Григоровщина,                     Урбаны, Видзы

* зөвхөн чирэгч-толгой солилцох үйл ажиллагаа явагдана.

ЭНЭ линкээр нэвтэрч дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

Эх сурвалж: АСМАП /ОХУ-н автотээврийн холбоо/