Маргааш буюу 6 сарын 10-ны өдөр холбоо дотоод ажилтай тул энэ өдөр ажиллахгүй болно.