Тээвэрлэгчдийн анхааралд!!!

2020-12-20


Алтанбулаг боомтын гаалийн бүсэд байгаа тээврийн хэрэгслүүдийг татан авах үйл ажиллагааг тус холбоо зохион байгуулах тул тээвэрлэгчид хүсэлтээ info@nartam.org имэйл хаягт өнөөдрийн дотор яаралтай ирүүлнэ үү.

Хамтран ажилладаг байгууллагууд