Зөвшөөрлийн бичиг олголт 2022 он.

Зөвшөөрлийн бичгийн олголт, ашиглалтын мэдээ-2022 / боомтоор /

Боомтууд ОХУ Словак Унгар Беларусь Казахстан Чех Украйн Польш Гүрж Киргиз Латви Турк Литва Узбек Азер Словени Молдав Болгар Нийт
Зорчигч 2догч/тран гуравдагч 2догч/тран 2догч транзит зорчигч Ачаа 2догч/тран Зорчигч гуравдагч Ачаа Ачаа Зорчигч 2догч/тран 3дагч 2догч/тран 3дагч 2догч/тран Ачаа Ачаа 2догч гуравдагч транзит 2догч/тран 3дагч 2догч/тран 2догч гуравдагч транзит 2догч/тран гуравдагч 2догч/тран
8-15 суудалтай 15-24 суудалтай 24-дээш суудалтай дүн
1 Алтанбулаг 603 6491 394 6 6 1 1 472 247 5 13 80 3 243 70 173 1 14 21 243 7 2 52 54 1 22 9225
2 Цагааннуур 158 1127             114 10                                         1409
3 Хандгайт 10 160                                                             170
4  Ханх 43 91                                                             134
5 Арцсуурь 7                                                             7
6 Ульхан                                                              
7 Эрээнцав 1                                                              
8 Тэс
9 Зэлтэр
10 Агацын гол
11 Бага-Илэнх
Ерөнхий дүн       815 7876 394 6 6 1 1 472 361 15 13 80 3   243 70 173 1 14 21 243 7 2 52 54 1 22             10946