Автотээврийн салбарын хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хамтын хэлэлцээр