Тээвэрчдийн анхааралд!

2023 оны 03 дугаар сарын 08-ны өдөр Гүрж Улсын нийслэл болон зарим хотуудад иргэдийн жагсаал, үймээн дэгдэж эмх замбараагүй нөхцөл байдал үүссэнээс үүдэн Гүрж Улсаас гарах хилийн боомтод ачаалал нэмэгдэж, урт дараалал үүссэн байна. Иймд нөхцөл байдал хэвийн болтол Гүрж Улсруу тээвэрлэлт гүйцэтгэхдээ эрсдэлийг урьдчилан тооцоолно уу.
Эх сурвал: МАТНХ