СУРГАЛТ

2019-10-30


МОНГОЛЫН АВТОТЭЭВЭРЧДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБООНЫ ДЭРГЭДЭХ

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН АЖИЛЛАГСДЫН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ИНСТИТУТ

 

НЭГ. Автотээврийн байгууллагын удирдах ажилтан, тээвэр зохион байгуулагчийг мэргэшүүлэх сургалтын төлөвлөгөө

Сургалтын нэр:

Автотээврийн байгууллагын удирдах ажилтан, тээвэр зохион байгуулагчийг мэргэшүүлэх

Сургалтын зорилго:

Автотээврийн салбарын бус мэргэжлээр дээд боловсрол эзэмшсэн боловч салбарын байгууллагад ажиллаж тодорхой чадвар эзэмшсэн цаашид автотээврийн байгууллагад тогтвор суурьшилтай ажиллах мэргэжилтнүүдийн мэргэшүүлэхэд оршино.

Сургалтын зорилт:

Суралцагч нарт автотээврийн салбарын хууль эрх зүйн орчин, тулгамдсан асуудлууд, хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд, цаашидын чиг хандлага, хот төлөвлөлтөнд автотээврийн салбараас үзүүлэх нөлөөлөл, автотээврийн үйлчилгээг удирдан зохион байгуулах, төлөвлөхөд анхаарах зүйлс, хөдөлмөр хамгаалал, стандартчилал болон техник ашиглалтын талаар дэлгэрэнгүй ойлголт өгөх

Заах хичээлийн агуулга:

1.    Автотээврийн салбарын хууль эрх зүйн орчин

Автотээвэртэй холбоотой дагаж мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, стандартууд, салбарын өмнө тулгамдаж байгаа асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам, хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр, цаашдийн чиг хандлага

2.    Сургалтанд хамрагдагчдын ажлийн онцлогт тохирсон авто үйлчилгээний төрөл тус бүрээр (агаарын тээвэр, төмөр замын тээвэр, хот доторхи ачаа зорчигч тээвэр, хот хоорондын ачаа зорчигч тээвэр, улс хоорондын ачаа зорчигч тээвэр, такси тээвэр болон жуулчин тээвэр) дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө

3.    Үйлчилгээний байгууллагын үйл ажиллагаа

Автотээврийн байгууллагын удирдлага зохион байгуулалтын үндэс, Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомжууд, удирдлагын сэтгэл зүйн хандлага, ажилтан ажил олгогчийн хөдөлмөрийн харилцаа, хамт олны манлайлал, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй аюулгүй ажиллагаа, санхүүгийн менежмент, маркетинг, ажилчдын эрх ашгийг хамгаалсан олон нийтийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа, үйлчилгээний ажилчдын зан харилцаа,

4.    Тээврийн хэрэгсэлийн техник ашиглалт,

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэс, тээврийн хэрэгслийн үзлэгийн нэгдсэн тогтолцоо, технологийн шинэчлэл, даатгалын тогтолцоо, агаарын бохирдол, түүнийг бууруулах арга зам, техник ашиглалтын үзүүлэлтүүд, тэдгээрийг тооцох аргачлал, шатахууны норм тогтоох, тээврийн логистик,

Сургалт явуулах орчин:

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, нэг ээлжинд 15-20 сурагч суралцах боломжтой, шаардлагатай техник тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байна.

Сургагч багш нарт тавигдах шаардлага:

Автотээврийн салбарт 10-с доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай мэргэшсэн болон зөвлөх инженер байна.

Суралцагч нарт тавигдах шаардлага:

Автоээврийн салбарт 1-с доошгүй жил ажилласан мэргэжлийн бус ажилтан эсвэл давтан суралцагч удирдах ажилтан, тээвэр зохион байгуулагч  байна.

Сургалтын цагийн хуваарилалт:

Онолын 42 цаг, дадлагын 8 цаг нийт ажлын 8 хоног үргэлжилнэ.

Мэдлэг үнэлж дүгнэх:

Мэдлэгийн тестийн шалгалтаар авна. Нийт 80 хүртэл оноо авсан бол тэнцсэнд тооцож гэрчилгээ олгоно. Гэрчилгээ 2 жилийн хүчинтэй хугацаатай байна 

Бүртгэл: 

ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү. Бүртгүүлсэн хүсэлт гаргагч нарт сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл И-мэйл хаягаар илгээнэ.

Сургалт:

2019 оны 11 сард зохион байгуулагдана.

 

ХОЁР. ТИР горимын тээвэрлэлт гүйцэтгэх байгууллагын удирдах ажилтан, жолоочийн сургалтын төлөвлөгөө

 

Сургалтын нэр: “ТИР горимоор тээвэрлэлт гүйцэтгэх жолооч, менежерийн сургалт”

Сургалтын зорилго:

Улс хоорондын тээвэрлэлт гүйцэтгэх байгууллагын удирдах ажилтан, жолоочид ТИР горимын тээвэрлэлтийн тухай мэдлэг олгох.

Заах хичээлийн агуулга:

Олон улсын тээвэрлэлт

ТИР горимын тээвэрлэлт

Жолоочийн ажил амралтын дэглэм

Ачааны дагалдах баримт бичиг

ТИР горимын үед хэрэглэх програм хангамжууд

Дадлага, туршлага

Хичээл заах багш:

Олон улсын автотээврийн холбооноос багшлах эрхийн гэрчилгээ олгосон багш нар.

Жолоочид тавигдах шаардлага:

Жолооч нь тухайн ангилалын жолооч байна.

Сургалтын цагийн хуваарилалт:

Онол, практик хосолсон 16 цагийн сургалт

Мэдлэг үнэлж дүгнэх:

Мэдлэгийг онлайн тестийн шалгалтаар авч гэрчилгээ олгоно.

Бүртгүүлэх:

ЭНД дарж бүргүүлнэ үү. Бүртгүүлсэн хүсэлт гаргагч нарт сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл И-мэйл хаягаар илгээнэ.

Сургалт: 2019 оны 11-р сарын 03 нд зохион байгуулагдана.

Хамтран ажилладаг байгууллагууд