‘Автотээврийн удирдлага, зохион байгуулалт’ чиглэлээр мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох сургалт зохион байгуулж байна.

‘Автотээврийн удирдлага, зохион байгуулалт’ чиглэлээр мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох сургалт зохион байгуулж байна. Сургалтад хамрагдагч нарт амжилт хүсье.

—–оОо—–