ОХУ-д бүртгэлтэй чиргүүл, хагас чиргүүлийг ЕХ руу орохыг хориглолоо

Европын холбоо Оросын эсрэг хориг арга хэмжээний 11 дэх багцын хүрээнд ОХУ-д бүртгэлтэй чиргүүл/хагас чиргүүлийг Европын холбоо руу орохыг хориглох арга хэмжээ авсан байна.

ОХУ-ын эсрэг хориг арга хэмжээний 11-р багцтай холбоотой Европын Холбооноос гаргасан англи хэл дээрх шийдвэр, зохицуулалтыг ЭНДЭЭС харах боломжтой.

Европын холбоо зөвлөлийн 2023.06.23-ны өдрийн № 2023/2014 тоот зохицуулалтаар ОХУ-д бүртгэлтэй чиргүүл, хагас чиргүүл, мөн ОХУ-д бүртгэлтэй чиргүүл, хагас чиргүүлийг бусад улсад бүртгэлтэй чирэгч-толгой, автомашинаар чирч Холбооны нутаг дэвсгэрээр ачаа тээвэрлэлт гүйцэтгэхийг хориглосон болохыг анхаарна уу.

Энэхүү хориг нь 2023 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрөөс өмнө эхэлсэн ачаа тээвэрлэлтэд 6 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл үйлчилэхгүй.

Чиргүүл, хагас чиргүүл нь:

а) 2023 оны 6 дугаар сарын өмнө Холбооны нутаг дэвсгэрт байсан, эсвэл

б)Орос руу буцахыг тулд Холбооны нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх шаардлагатай

 Хориг нь Калининград муж болон ОХУ-ын бусад субьект хоорондын тээвэрлэлтэд хамаарахгүй.

Эх сурвалж: АСМАП