Шуудангийн тариф шинэчлэгдсэн батлагдсан байна

“Монгол шуудан” ХК-иас шуудангийн тариф шинэчлэгдсэн батлагдсан тухай мэдээлэл ирүүлснийг Та бүхэнд хүргэж байна. Иймд шинэчлэгдсэн тарифыг байгууллагынхаа төсвийг батлахдаа анхаарч ажиллана уу.

Шинэчлэгдсэн тарифыг ЭНДЭЭС үзнэ үү.