“Каменный лог” шалган нэвтрүүлэх цэгийн орчимд зам засварын ажил хийгдэж байна

Литва чиглэлд “Каменный лог” шалган нэвтрүүлэх цэгийн орчимд зам засварын ажил (тойрог замын хэсгээс хилийн боомт хүртэл) хийгдэж байна. Үүнтэй холбоотойгоор тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хүндрэл учирч болзошгүй.

Энэ мэдээллийг харгалзан, өөр маршрут сонгохыг зөвлөж байна.

Засварын ажил эхэлмэгц замын дээр заасан хэсэгт тээврийн хэрэгсэл орхихыг хориглоно гэдгийг анхаарна уу.

Засварын ажлыг энэ оны 11 дүгээр сарын сүүлээр дуусгахаар төлөвлөж байна.

Эх сурвалж: БАМАП