Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газрын гаалийн байцаагч нарын сургалт.

Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газрын гаалийн байцаагч нарт “ТИР горимын тээвэрлэлт, ТИР дэвтрийн ашиглалтад гаалийн хяналт” сэдэвт сургалтыг 2024 оны 6 дугаар сарын 04-ний өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтад нийт 50 гаруй гаалийн байцаагч хамрагдлаа. Сургалтыг зохион байгуулахад дэмжлэг, туслалцаа үзүүлсэн Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газарт талархлаа илэрхийлье.