ТИР ГОРИМЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГА

2017-04-26


ТИР ГОРИМЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД

Компаний нэр

Холбоо барих

Веб хуудас

ТИР зөвшөөрлийн хугацаа

1

“Норд транс” ХХК

info@northtrans.mn

99119566

99909922

www.northtrans.mn

2016.04.20-ны өдрөөс 5 жил

2

“Батхулд трейд” ХХК

info@bhtrade.mn

98907110, 88114405

 

2016.08.12-ны өдрөөс 5 жил

3

“ЭЗУ транс” ХХК

ezutrans@gmail.com

99117451; 322266

www.ezutrans.mn

 

2016.08.12-ны өдрөөс 5 жил

4

“Карпорт” ХХК

info@carport.mn

98110922; 88111940

www.carport.mn

 

2016.08.12-ны өдрөөс 5 жил

5

“Бака транс” ХХК

99102465

 

2017.02.03-ны өдрөөс 5 жил

 

Хамтран ажилладаг байгууллагууд