ТИР ГОРИМЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГА

2017-04-26


ТИР горимын тээвэрлэлт гүйцэтгэх эрх бүхий байгууллагууд

Компаний нэр

Холбоо барих

ТИР зөвшөөрлийн хугацаа

1

Норд транс ХХК

утас: 99119566, 99909922

и-мэйл: info@northtrans.mn

вэб: www.northtrans.mn

2016.04.20-ны өдрөөс 5 жил

2

Батхулд трейд ХХК

утас: 98907110, 88114405

и-мэйл: info@bhtrade.mn

2016.08.12-ны өдрөөс 5 жил

3

ЭЗУ транс ХХК

утас: 99117451, 322266

и-мэйл: ezutrans@gmail.com

вэб: www.ezutrans.mn

2016.08.12-ны өдрөөс 5 жил

4

Карпорт ХХК

утас: 98110922, 88111940

и-мэйл: info@carport.mn

вэб: www.carport.mn

2016.08.12-ны өдрөөс 5 жил

5

Бака транс ХХК

утас: 99102465, 96661199

2017.02.03-ны өдрөөс 5 жил

6

Дөлгөөн транс ХХК

утас:99777772, 88116095

и-мэйл: Choibayarmagnai87@gmail.com

2018.04.20-ны өдрөөс 5 жил

7

Монтир транс ХХК

утас: 99796622, 70363633

и-мэйл:montir_mn@yahoo.com

2018.05.13-ны өдрөөс 5 жил

8

Хар анар ХХК

утас:99090454

2018.05.13-ны өдрөөс 5 жил

---oOo---

 

Хамтран ажилладаг байгууллагууд