Г.Батхүү: Монголын хил, гааль бүрэн цахим системд шилжих шаардлага тулгарч байна