Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм

Автотээврийн хэрэгсэлээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм татаж авах.