ТИР тээвэрлэлтийн статистик мэдээ

2017-05-23


Олон улсын автотээврийн холбоо (IRU) - с гаргасан 2017 оны эхний улиралын ТИР карнейгийн олголтын нэгдсэн мэдээлэл татаж авах

Хамтран ажилладаг байгууллагууд