Зарлал

ТЭЭВЭРЧДИЙН АНХААРАЛД

Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас автотээврийн салбарт нэвтрүүлсэн шинэ бүтээл, оновчтой саналыг бүртгэх, үйлдвэрт нэвтрүүлсэн зарим бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнг энэ оны 10 дугаар сард зохион байгуулахаар ажиллаж байгаа тул автотээврийн салбарт нэвтрүүлсэн боловч бүртгүүлээгүй, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлээгүй байгаа шинэ бүтээл, оновчтой саналын дэлгэрэнгүй жагсаалт, холбогдох материалын хамт, мөн үзэсгэлэнгийн үеэр олны хүртээл болгон тавих үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн бүтээлийн талаарх мэдээллээ 2017 оны 8 дугаар сарын 25-ны дотор Монголын Автотээвэрчдийн нэгдсэн холбоонд  албан бичгээр болон ayush@nartam.org mail хаягаар ирүүлнэ үү.