МАТНХОЛБООНЫ ОРОН НУТАГ ДАХЬ ТЭЭВЭР ЗОХИЦУУЛАГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

д/д

Аймаг

Боомтын нэр

Тээвэр зохицуулагчийн мэдээлэл

Олгох зөвшөөрлийн бичгийн төрөл

Нэрс Утасны дугаар

1

Сэлэнгэ аймаг

Алтанбулаг

Т.Ариунгэрэл 99132379

ОХУ-ын зорчигчийн болон ачаа тээврийн зөвшөөрлийн бичиг

Ю.Цэдэндамба 99604413
Ш.Батчимэг 99506599

2

Дорнод аймаг

Эрээнцав, Ульхан

Батцэцэг 89846684

ОХУ-ын зорчигчийн болон ачаа тээврийн зөвшөөрлийн бичиг

3

Баян-Өлгий аймаг

Цагааннуур

Х.Нурсултан 94933223

ОХУ-ын зорчигчийн болон ачаа тээврийн зөвшөөрлийн бичиг, Казахстаны зорчигч тээврийн зөвшөөрлийн бичиг

4

Увс аймаг

Боршоо, Тэс

Б. Одонцэцэг 99612500

ОХУ-ын зорчигчийн болон ачаа тээврийн зөвшөөрлийн бичиг

5

Хөвсгөл аймаг

Ханх

О.Золзаяа 89993826

ОХУ-ын зорчигчийн болон ачаа тээврийн зөвшөөрлийн бичиг

6

Завхан аймаг

Арцсуурь

Ж.Батлянх 99774454

ОХУ-ын зорчигчийн болон ачаа тээврийн зөвшөөрлийн бичиг