ХОЛБООНЫ ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСЭГЧИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

МОНГОЛЫН АВТОТЭЭВЭРЧДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБООНЫ ГИШҮҮНЭЭР 

ЭЛСЭГЧИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН ХУВЬД

1. Гишүүнээр элсэх хүсэлт байгууллагын бланк дээр (ТАТАХ)

2. Гишүүнээр элсэгчийн анкет (ТАТАХ)

3. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

4. Байгууллагын баталгаажсан дүрмийн хуулбар

ХУВЬ ХҮНИЙ ХУВЬД

1. Гишүүнээр элсэх хүсэлт (ТАТАХ)

2. Гишүүнээр элсэгчийн анкет (ТАТАХ)

3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

ГИШҮҮНИЙ ЭЛСЭЛТИЙН ХУРААМЖ БОЛОН ЖИЛИЙН

ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ

                                                                                                             /төгрөгөөр/

Гишүүнчлэлийн ангилал

Элсэлтийн хураамж

Жилийн татвар

1

Жинхэнэ

1500000

2

Гишүүн

500000

3

Дэмжигч

500000

4

Хувь хүн

100000

 —оОо—