“ТИР горимын тээвэрлэлт гүйцэтгэх жолоочийн сургалт”-д хамрагдсан жолоочийн мэдээлэл

“ТИР горимын тээвэрлэлт гүйцэтгэх жолооч”–ийн сургалтад хамрагдсан жолоочийн мэдээлэл

Зам тээврийн ажиллагсадын мэргэжлийн боловсролын институтээс зохион байгуулдаг “ТИР горимын тээвэрлэлт гүйцэтгэх жолооч”-ийн сургалтанд нийт 18 аж ахуйн нэгж байгууллагаас 70 жолооч хамруулж “ТИР жолооч” гэрчилгээг олгосон байна.

“ТИР жолооч”-ийн шаардлагатай аж ахуйн нэгж байгууллагууд нөөцөнд бүртгэлтэй дараах жолооч нартай холбогдож ажлын байр санал болгоно уу.

Д/д

Овог нэр

Холбогдох утас

Гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа

1

Лхагвасүрэнгийн Даваажаргал

8080-2667

2021.03.29

2

Монхорын Отгонбаатар

9496-7373, 8830-5558

2021.05.14

3

Даваасүрэнгийн Самдан

89270001

2021.10.24

4

Жаргалын Мөнгөнган

95262800

2021.10.24

5

Банзайн Эрдэнэбат

99061622

2022.01.24