МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

2017-08-03


Зам Тээврийн Ажиллагсадын Мэргэжлийн боловсролын Институт

"Удирдах ажилтан, тээвэр зохион байгуулагч" -ийн мэргэшүүлэх сургалтыг тогтмол зохион байгуулна.

 

Бүрдүүлэх материал татаж авах

Хамтран ажилладаг байгууллагууд