МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

2017-08-03


Зам Тээврийн Ажиллагсадын Мэргэжлийн боловсролын Институт

"Удирдах ажилтан тээвэр зохицуулагч" болон "Шалгах механик" мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулна.

 

Бүрдүүлэх материал татаж авах

Хамтран ажилладаг байгууллагууд