ТИР тээвэрлэлтийн мэдээ – 2018

ТИР горимоор тээвэрлэлт гүйцэтгэх зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгж, тэдгээрийн тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл

Компаний нэр

ТИР зөвшөөрөл

олгосон огноо

Хугацаа

ТИР тээвэрлэлт гүйцэтгэх Approvale certificate-тай тээврийн хэрэгслийн тоо

1

Норд транс ХХК

2016.04.20

5 жил

13

2

Батхулд трейд ХХК

2016.08.12

5 жил

2

3

ЭЗУ транс ХХК

2016.08.12

5 жил

13

4

Карпорт ХХК

2016.08.12

5 жил

14

5

Бака транс ХХК

2017.02.03

5 жил

35

6

Дөлгөөн транс ХХК

2018.04.20

5 жил

2

7

Монтир транс ХХК

2018.05.13

5 жил

2

8

Хар анар ХХК

2018.05.13

5 жил

2

НИЙТ

83

ТИР горимын тээвэрлэлт гүйцэтгэх жолооч, менежерийн сургалтад хамрагдсан суралцагчдын тоо

Удирдах ажилтан, менежер,

Жолооч

Гаалийн байцаагч

120

130

103


Бусад улсаас Монгол улс руу хийгдсэн ТИР горимын тээвэрлэлт

Улс ОН
2016 2017
RUS 318 383
POL 375 219
SVK 7 22
SLO 27 0
UKR 69 22
AZE 1 2
UZB 2 1
BGR 4 0
MNG 20 108
BLR 448 478
CZH 7 0
IRN 1 0
KAZ 98 78
KGZ 5 3
LTU 7 6
LVA 3 0
MDA 12 12
SVN 0 16
TUR 0 6
DEU 0 3
HUN 0 3
НИЙТ 1404 1362

2018 онд монголын тээвэрчидэд 355 ТИР дэвтэр олгогдсоноос 81 нь экспортын, үлдсэн нь импортын тээвэрлэлтэд ашиглагдсан байна.

Олон улсын автотээврийн холбоо /IRU/-ноос гаргасан ТИР тээвэрлэлтийн мэдээ /2018/ татаж авах