МАТНХолбооны дансны нэрийг өөрчиллөө

ДАНСНЫ НЭР ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ

Монголын автотээвэрчдийн нэгдсэн холбооны Худалдаа хөгжлийн банк дахь 404005568 тоот дансны хүлээн авах нэрийг “МАТНХолбоо” болгон өөрчилсөн болно.

Мөн зам, тээврийн ажиллагсдын мэргэжлийн боловсролын институт нь Худалдаа хөгжлийн банкинд 411036902 тоот данстай болсон бөгөөд хүлээн авах нэр нь “ЗТАМБИ” байна.