TIR дэвтэрийн баталгааны хэмжээг нэмэгдүүлжээ

2017-08-07


ТИР дэвтэр тутамд ногдох баталгааны хэмжээ

100,000 евро болж нэмэгдлээ

 

I.             ОУАТХ-ны гишүүн холбоо болох Турк улсын автотээврийн холбоо нь өөрийн улсын Гааль, худалдааны Яамтай 2017 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр баталгааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Ингэснээр 2017 оны 7 дугаар сарын 01-ээс эхлэн Турк улсад баталгааны дээд хэмжээ 100,000 евро болж нэмэгдлээ. 

 

II.            Мөн дараах ТИР конвенцийн гэрээт талууд баталгааны дээд хэмжээ 100,000 евро болж  нэмэгдүүлсэн байна:

 

No

Орнуудын нэрс

Хүчин төгөлдөр болох хугацаа

1

Армен

2016.7.01

2

Босни Герцоговина

2016.7.01

3

Исламын бүгд найрамдах Иран улс

2016.7.01

4

Украйн

2016.7.01

5

Азербайжан

2016.7.14

6

Чех

2017.6.14

7

Франц

2017.6.14

8

Герман

2017.6.14

9

Унгар

2017.6.14

10

Испани

2017.6.14

11

Киргизстан

2017.7.01

12

Серб

2017.7.01

13

Турк

2017.7.01

14

Итали

2017.7.10

эх сурвалж үзэх

Хамтран ажилладаг байгууллагууд