2019 оны эхний хагас жилийн ТИР тээвэрлэлтийн мэдээ

Олон улсын автотээврийн холбоо /IRU/-ноос гаргасан ТИР тээвэрлэлтийн мэдээ

/2019 оны эхний хагас жил/

Хавсралтыг энд дарж татах